Možnosti rozvoja paliatívnej starostlivosti a jej vplyv na kvalitu života