Implementácia spoločenskej zodpovednosti podnikov v strategickom riadení farmaceutických firiem