Publikace: Stacionární péče o osoby s demencí ve Švýcarsku, 2016 (PDF)