Zborník z konferencie Sociálno-patologické javy a ich vplyv na život, Bratislava, 2015 (PDF)