Zborník z konferencie Profesijné hodnoty sociálnej práce, Piešťany, 2017 (PDF)