Zborník z konferencie s názvom Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax (Nitra, 2013) v PDF