Zborník z medzinárodnej konferencie v Košiciach: PASTORÁCIA RÓMOV v PDF (2019)