Význam vzdelávania sociálnych pracovníkov v problematike civilizačných ochorení