Publikácia: Vybrané kapitoly z etiky pre sociálno-zdravotnícke profesie