Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – člen Európskej organizácie pre probáciu CEP