Publikácia Teória a metódy sociálnej práce I. (2015)