Teoretické východiská významu vzdelávania sociálnych pracovníkov v problematike civilizačných ochorení