Publikácia: Sociálna práca v trestnej justícii a probácia