Sborník z konference Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách, Praha, 2013 v PDF