Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti, PDF, 2011