Publikace: Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace, 2012 (PDF)