Otázky chudoby a kultúry v segregovaných osadách – závery terénneho výskumu