Onkologicky chorí pacienti ako klienti sociálnej práce