Nezamestnanosť mladých ľudí ,,absolventov“ ako súčasný sociálny problém spoločnosti