Koronavírus a aktivity členských organizácií strešnej Ambrely