Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave nízkoprahové zariadenia pre ľudí na ulici