Vyšla správa o napĺňaní Globálnych cieľov a migrácii v EÚ