Ambrela vydala podklady pre médiá (media kit) k projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘