Zborník príspevkov Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov, Ružomberok, 2014 (PDF)