Zborník Multiodborová kooperácia v zdravotníctve, Vysoké Tatry, 2015 (PDF)