Zborník abstraktov z I. konferencie Belianske dni ošetrovateľstva, 2010, PDF