Čo zlé sa mi môže stať, keď sa budem pýtať? Tretia pandorina skrinka.