Stretnutie odborníkov v rámci projektu PHIRE „Inovácia a výskum vo verejnom zdravotníctve v Európe“

máj 4 2012

V rámci realizácie druhej fázy európskeho projektu PHIRE sa 25. apríla 2012 uskutočnilo na Ministerstve zdravotníctva SR stretnutie odborníkov. Organizátorom stretnutia bola Slovenská asociácia verejného zdravia v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu PHIRE - Public Health Innovation and Research in Europe - je podpora inovácií a výskumu vo verejnom zdravotníctve na národnej a európskej úrovni.
Koordinátorom projektu je European Public Health Association (EUPHA) v spolupráci s jej odbornými sekciami a národnými asociáciami. V roku 2012 prijme Európska komisia nový rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020. Projekt PHIRE chce prispieť k posilneniu výskumu vo verejnom zdravotníctve v krajinách EÚ a tiež zvýšiť zainteresovanosť ministerstiev zdravotníctva do rozvoja tohto výskumu.

Cieľom stretnutia odborníkov bolo vytvoriť priestor pre spoločnú diskusiu o súčasných podmienkach výskumu vo verejnom zdravotníctve v SR, o jeho ďalšom smerovaní, ako aj o možnostiach zlepšenia účasti SR v európskych výskumných projektoch.
Závery a odporúčania, ktoré vyplynuli zo spoločnej diskusie sú súčasťou Správy zo stretnutia (PDF, 211KB) a budú tiež zapracované do národnej správy k projektu.

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
predsedníčka Správnej rady SAVEZ

savez@savez.sk

Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na:
http://www.eupha.org/site/projects.php?project_page=12
http://www.savez.sk/projects/running-projects/phire

PrílohaVeľkosť
Slovakia_PHIRE_phase_2_MoH_sprava_2012-04-25.pdf211.67 KB