XVIII. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka

jún 24 2010

Mesto Prešov bude tento víkend, počas 18. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka, hostiť 22 družstiev zo Slovenska, ktoré si zmerajú svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.
Prešovské centrum bude v sobotu, 26. júna 2010, patriť 132 červenokrižiakom, ktorí si na siedmich súťažných stanovištiach zmerajú svoje sily. Ošetrovať budú nielen figurantov s realistickým znázornením poranení, ale svoje zručnosti predvedú aj
v kardiopulmonálnej resuscitácii a otestujú si komunikáciu v anglickom jazyku. Víťaz súťaže bude reprezentovať Slovenský Červený kríž na medzinárodnej súťaži v poskytovaní prvej pomoci FACE 2011.

Družstvá dobrovoľných zdravotníkov Slovenského červeného kríža budú 6-členné. Žiadne družstvo nemôže mať vo svojom tíme profesionálneho záchranára, zdravotnú sestru, lekára, ani študenta 5. a 6. ročníka medicíny. Rozhodovať o správnosti či nesprávnosti ich zvolených postupov bude 37 rozhodcov.

Zahájenie súťaže je naplánované na 9-tu hodinu na Námestí legionárov pred Divadlom Jonáša Záborského. Súťaž bude prebiehať do 16.00 hod. a vyhodnotená bude v Mestskej športovej hale o 18.30 hod. Záštitu nad tohtoročným Memoriálom prevzal primátor mesta Prešov, JUDr. Pavol Hagyari.

Slovenský Červený kríž pomenoval celoslovenskú súťaž dobrovoľných zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka. Na počesť vzácnej osobnosti – MUDr. Vladimíra Harineka, lekára, ktorý predčasne s symbolicky - v troskách lietadla leteckej záchrannej služby. Celý svoj mladý život venoval záchrane životov druhých. Presadzoval poskytovanie účinnej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych vážnych ochoreniach. Pomáhal rozširovať rady laikov schopných poskytnúť prvú pomoc aj tým, že spolupracoval so Slovenským Červeným krížom.

Fotogaléria archív SČK: Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka, 2009