Tlačová konferencia na tému ,,Ako riešiť krízu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku?"

máj 31 2010

Predsedníctvo Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky Vás pozýva na tlačovú konferenciu pod názvom ,,Ako riešiť krízu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku?" ktorá sa bude konať štvrtok 3. júna 2010 o 11.00 hod.

v neziskovej organizácii Lepší svet na Osuského 8 v Bratislave-Petržalke
(mapa: http://www.lepsisvet.org/text/19/Kontakty)

Sme toho názoru, že v súčasnosti prebieha kríza v poskytovaní sociálnych služieb. Dôkazom je 17 500 žiadateľov o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb, s ktorými si samosprávy obcí a vyšších územných celkov nedokážu poradiť a súčasne v mnohých prípadoch nechcú alebo nemôžu objednávať sociálne služby u neverejných poskytovateľov. V neposlednom rade je tu aj nález Ústavného súdu z 18. mája tohto roka, ktorý konštatoval nesúlad niekoľkých ustanovení zákona o sociálnych službách s Ústavou SR. Chceme sa spýtať zástupcov politických strán aké riešenia majú pripravené a aký postoj zaujmú po voľbách do NR SR.

Tlačová konferencia začne od 11:oo hod a bude nasledovať po okrúhlom stole „Ako riešiť krízu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku?“ za účasti zástupcov politických strán, ktorý začína o 10.00h.

Milada Dobrotková
predsedníčka APSS SR

Pozvánka:

PrílohaVeľkosť
Pozvanka_okruhly_stol.pdf357.81 KB