Ministr Drábek předal prvním domovům pro seniory certifikáty kvality

jún 25 2011

Na tiskové konferenci konané včera v pražském Domově sociální péče Hagibor u příležitosti úspěšného zakončení projektu Značka kvality v sociálních službách předal ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek certifikáty kvality prvním českým domovům pro seniory.

Systém Značka kvality v sociálních službách, jehož realizace probíhala od září 2009, byl vyvinut Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky a společností Hartmann – Rico společně s odborníky na problematiku péče o seniory a oblast kvality z řady odborných institucí a organizací. Pro jeho výslednou podobu, tzn. hodnocení 284 kritérií v 5 základních oblastech (ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče), pak byl zásadní rozsáhlý dotazníkový průzkum provedený mezi seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, v domech s pečovatelskou službou i vlastních domácnostech. Nastavení hodnot pro vlastní certifikaci bylo následně pilotně ověřeno ve 12 pobytových zařízeních sociálních služeb s kapacitou 10-400 lůžek v 6 krajích ČR.

Proces externí certifikace, jehož výslednou podobou je přidělování hvězd na základě dosaženého bodového hodnocení, byl úspěšně dokončen v prvních pěti zařízeních. Právě jejich zástupcům Jaromír Drábek předal certifikáty a zlaté tabulky s příslušným počtem hvězd. Maximální počet 5 hvězd dosáhl Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, certifikáty s počtem 4 hvězd převzali zástupci Domova sociální péče Hagibor, Domova Slunečnice Ostrava, G-centra Tábor a Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava.

Jak na tiskové konferenci uvedl prezident APSS ČR Jiří Horecký, cílem projektu inspirovaného některými systémy používanými v zahraničí je napomoci orientaci seniorů a jejich blízkých v otázce úrovně poskytovaných sociálních služeb a motivovat management jednotlivých zařízení k zvyšování jejich kvality. Jeho základními atributy jsou transparentnost, dobrovolnost (certifikace není povinná), finanční přístupnost (systém je neziskový, certifikované subjekty hradí pouze samotné náklady na certifikaci) a především hodnocení jednotlivých zařízení pohledem uživatelů sociálních služeb, což projekt činí v České republice zatím ojedinělým. V současné době má o certifikaci zájem dalších šest desítek pobytových zařízení sociálních služeb v ČR a v srpnu jej APSS ČR začne na základě dlouhodobé spolupráce zavádět také na Islandu. Do budoucna se počítá s modifikací systému i pro další typy sociálních služeb.

Zdeněk Kašpárek
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu 'Sociální služby'