Medzinárodná vedecká konferencia Profesionalizácia supervízie v pomáhajúcich profesiách, 23.11.2023 Prešov

júl 11 2023

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF), v súčinnosti so svojimi partnermi organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 23. novembra 2023 v priestoroch PBF na tému „Profesionalizácia supervízie v pomáhajúcich profesiách“. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedeckovýskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe. Centrálnou témou konferencie je smerovanie a podpora skvalitnenia odbornej prípravy supervízorov a výkonu supervízie v pomáhajúcich profesiách.

Informácie pre aktívnych prispievateľov
Všetky prezentované príspevky budú publikované v elektronickom zborníku z konferencie. Podmienkou publikácie príspevku je aktívna účasť na konferencii.

Dôležité informácie
Miesto konania konferencie: Aula Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF) Prešovskej univerzity, Masarykova 15, 080 01 Prešov

Viac informácií nájdete v prílohách:

PrílohaVeľkosť
Program_PSV_ 2023.pdf1.23 MB
Návratka_Supervízia.doc32.5 KB