VI. ročník aplikovaných konferencií - Podoby supervízie a prevencia syndrómu vyhorenia, 17. – 18. 10.2018, Piešťany

jún 11 2018

Konferencia s názvom Podoby supervízie a prevencia syndrómu vyhorenia je medzinárodná vedecká konferencia, v poradí už VI. ročník aplikovaných konferencií. Koná sa 17. – 18. októbra 2018 v Piešťanoch.

PREDNÁŠKY

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Význam supervízie na predchádzanie syndrómu vyhorenia v ZSS z pohľadu supervízorov

prof. PhDr. Ján Gabura, PhD.
Tímová supervízia

prof. PhDr. ThDr Andrej Mátel, PhD.
Etický kódex supervízie

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Konflikt v supervízii a supervízia konfliktu

prof. dr. Hab. Andrezej Lipczyński
Wypalenie zawodowe

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Možnosti a limity využitia supervízie pre začínajúcich sociálnych pracovníkov v sociálnych organizáciách na Slovensku

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., Mgr. Barbora Kuchárová, PhD.
Individuálna supervízia rámcovaná PCA prístupom

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
Skupinová supervízia

Mgr. Vladimír Hambálek
Formatívny a normatívny aspekt supervízie a pocity zahanbenia supervidovaného

doc. PhDr. Eva Halušková, PhD.
Supervízia a kvalita sociálnych služieb

doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD.
Syndróm vyhorenia sociálnych pracovníkov – teória a empirické zistenia

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Vplyv supervízie na predchádzanie alebo zmierňovanie syndrómu vyhorenia u odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Techniky v supervízii pri syndróme vyhorenia zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, PhD., PhDr. Andrea Gállová, PhD.
Vybrané kontexty supervízie a syndrómu vyhorenia v sociálnej oblasti vo vybraných krajinách

Miesto konania:
Hotel Satelit – kongresová sála, Nám. J. Murgaša 3, Piešťany (www.hotelsatelit.sk)

Formulár prihlášky: https://goo.gl/forms/hGdmHFXMkfZtJ6ym1

Termíny:
Aktívna účasť: do 15.09.2018
Pasívna účasť: do 10.10.2018
Doručenie príspevku: do 15.09.2018

Viac informácií v prílohách:

PrílohaVeľkosť
POZVANKA-konferencia-Piestany-2018.pdf630.96 KB
Sablona_SK.doc151.5 KB
Sablona_CZ.doc154 KB
Template_AJ.doc153 KB