VI. ročník konferencie ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI - Nádej v beznádeji, sa uskutoční 15.10.2020 v Košiciach

aug 10 2020

Oz Maják nádeje Vás pozýva na VI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI - Nádej v beznádeji, ktorá sa uskutoční 15.10.2020 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, Hlavná 89, Košice.

CIEĽ KONFERENCIE: Konferencia bude prebiehať z príležitosti osláv 10. výročia vzniku Majáku nádeje. Bude zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi. Cieľom konferencie bude priblížiť možnosti, ako sa človek v beznádejných situáciách môže dostať k nádeji.

TÉMATICKÉ OKRUHY:

Sociálna oblasť:
1. Život v beznádeji
2. Príčiny a následky beznádeje
3. Cesty k nádeji
4. Sociálne organizácie a ich metódy pomoci
5. Pomáhajúce profesie a ich úloha v prinavrátení nádeje do beznádeje klientov
6. Ľudský vzťah ako prostriedok nádeje
7. Život v nádeji
8. Rodič samoživiteľ rodiny
9. Je potrat posledná nádej pre tehotné ženy?
10. Ľudia v terminálnom štádiu ochorenia
11. Život v exekúciách – ako nájsť nádej kráčať ďalej

Teologická oblasť:
1. Téma nádeje vo Svätom Písme
2. Téma nádeje v Magistériu Cirkvi
3. Téma nádeje v živote svätých
4. Kňaz ako cesta k nádeji

POPLATOK:
Aktívna účasť: 15 € / osoba (zahŕňa zborník, obed a občerstvenie), pasívna účasť: zdarma.
Jeho úhrada do 10. 9. 2020 prevodom na účet.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Odoslanie prihlášky: do 10.9.2020
Odoslanie článku: do 15.9. 2020

Viac informácií nájdete v prílohách:

PrílohaVeľkosť
pozvanka-2020.pdf554.74 KB
prihlaska-2020.docx2.79 MB
sablona-2020.docx31 KB