APSS ČR spustila webové stránky Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách

feb 2 2011

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky na konci ledna spustila webové stránky Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách (dále NRNO), prvního komplexního registru odborníků určeného poskytovatelům sociálních služeb. Na adrese http://www.nrno.cz/ jsou nyní k dispozici kontakty již na více než čtyři desítky odborníků zařazených do devíti základních tematických oblastí obsahujících další dílčí odbornosti, které jsou nedílnou součástí poskytování sociálních služeb nebo s ním souvisejí.

NRNO vznikl jako součást dlouhodobého projektu Značka kvality v sociálních službách realizovaného APSS ČR společně se společností HARTMANN – RICO, a. s. Smyslem NRNO je podporovat dlouhodobý rozvoj kvality sociálních služeb v ČR, přispívat k jejich zefektivnění a naplňování standardu kvality č. 10, Profesní rozvoj zaměstnanců, písm. e) – podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka. Databáze usnadňuje poskytovatelům sociálních služeb hledání a výběr odborníků, jejichž erudici NRNO garantuje, a jejich využití v oblasti poradenství, konzultací, vzdělávání či supervizí.

Pro zařazení odborníků do databáze i jejich případné vyřazení jsou vypracována pravidla obsahující 50bodový systém hodnotící jednotlivé znaky odbornosti (např. vzdělání, délku praxe, publikační a lektorskou činnost atd.). Minimální počet bodů pro vstup do NRNO je 20. Seznam zařazených odborníků je průběžně stále doplňován. Jejich vyhledávání v databázi je možné podle jména, odbornosti či regionu působnosti. U každého odborníka databáze uvádí kromě základních údajů také oblasti jeho specializace, profesní historii, reference či orientační cenu jeho služby.

Zdeněk Kašpárek
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu 'Sociální služby'

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně.