Diecézne charity poskytnú vysúšače miestností domácnostiam postihnutými záplavami

jún 15 2010

Slovenská katolícka charita poskytne ďalších 100 odvlhčovačov pre domácnosti postihnuté záplavami. Potreba je však ďaleko väčšia než charita stačí pokryť. Pretrvávajúce povodne na celom Slovensku zasiahli tisíce domácností, niekoľko stoviek ľudí muselo byť evakuovaných. Arcidiecézna charita Košice, Gréckokatolícka charita Prešov a Spišská katolícka charita sa zapojili do odstraňovania škôd.

Charity poskytujú domácnostiam sušiče miestností a ďalšiu pomoc vo forme potravín a oblečenia. Ľudia sú zúfalí, unavení a nervózni. Spolupatričnosť môžu prejaviť Slováci v zbierke Slovenskej katolíckej charity (č.ú. 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 170). Obraciame sa s prosbou o pomoc aj na firmy, ktoré sa môžu zapojiť materiálnou pomocou: vysúšače, pitná voda, dezinfekčné prostriedky (Savo), stany.

Prioritou charity je poskytnúť materiálnu pomoc pre domácnosti vo forme náradia, dezinfekčných prostriedkov, vysúšačov miestností, potravín, oblečenia a pitnej vody. Kedykoľvek je možné prispieť na účet Slovenskej katolíckej charity 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 170. Obraciame sa o pomoc aj na firmy, ktoré sa môžu zapojiť materiálnou pomocou: vysúšače, pitná voda, dezinfekčné prostriedky (Savo) Za prejavenú solidaritu vám ďakujeme.

Pretrvávajúce povodne na celom Slovensku zasiahli tisíce domácností, niekoľko stoviek ľudí muselo byť evakuovaných. Arcidiecézna charita Košice, Gréckokatolícka charita Prešov a Spišská katolícka charita sa zapojili do odstraňovania škôd. Charity v Košiciach a Prešove zapožičali občanom, ktorých postihli záplavy, vysúšače stien, chýbajú im však čerpadlá na odsávanie vody. „Vysúšače pomôžu oveľa skôr sprevádzkovať zaplavené a zamokrené miestnosti, a tak zmierniť následky záplav a celkové škody v domácnostiach.' uviedol Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. Tie charita zapožičala občanom v obciach Vojčice, Milhostov, Sečovce, Olšovany. O odvlhčovače je veľký záujem aj z iných obcí, ale naše kapacity sú značne obmedzené. Arcidiecézna charita Košice ponúka aj pomoc ľudí bez domova, ktorí môžu byť nápomocní pri odstraňovaní škôd v Košiciach a okolí.
Charita sa snaží poskytovať aj psycho-sociálnu pomoc, nakoľko veľa ľudí nemá poistený majetok a záplavy im spôsobili značné škody.

Ing. Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity uvádza: „Všade je veľa vody. Ľudia sú zúfalí, unavení a nervózni. Smerom na Starú Ľubovňu sú cesty mimo prevádzku. Škody sa ukážu, keď voda opadne. Potom bude treba sušiť. Od pondelka by sme chceli ľuďom zapožičiavať sušiče. My sme ochotní zaplatiť si vysúšače, len aby sme mohli čo najskôr pomôcť ľuďom.“

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
tel.: +421 2 5443 1506, +421 2 5443 2503
fax: +421 2 5443 3097
e-mail: sekretariat@charita.sk
web: http://www.charita.sk
IČO: 00179132