Ambrela prináša online diskusiu: Vojna na Ukrajine – Ako plniť Globálne ciele (SDGs) v čase humanitárnej krízy, streda 22. júna od 19:00 do 20:00

jún 19 2022

Zaujíma vás, ako možno napĺňať Globálne ciele (SDGs) a priority OSN v rámci Agendy 2030, keď u východného suseda prebieha vojenská invázia? Ako sa obyvateľstvo Slovenska a ďalších krajín EÚ pozerá na utečenectvo, migráciu a integráciu vo svetle udalostí z posledných mesiacov? O ktoré globálne výzvy a Globálne ciele by sme sa mali u nás doma naozaj začať viac zaujímať?

Pozrite si v stredu (22. júna od 19:00 do 20:00) cez Facebook a YouTube online diskusiu Ambrely s názvom ‚Vojna na Ukrajine: Ako plniť Globálne ciele (SDGs) v čase humanitárnej krízy’. Dozviete sa viac o tom, ako naše mimovládne organizácie zareagovali na výzvy, spojené s humanitárnou krízou u nášho východného suseda, prečo nemožno napĺňanie 17 Globálnych cieľov (SDGs) odložiť na vedľajšiu koľaj, aké boli závery májovej konferencie Ambrela development forum, aj ako vojna na Ukrajine ovplyvnila priebeh osvetovej kampane Tváre migrácie.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:
• Michal Mlynár, stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku;
• Jakub Šimek, projektový manažér agentúry SAMRS;
• Veronika Nožinová, medzinárodná koordinátorka DEAR projektu, Diakonie ČCE;
• Daniel Kaba, výkonný tajomník Platformy rozvojových organizácií – Ambrela;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook a YouTube kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, donora SlovakAid, portálu ProHuman a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #GlobalneCiele.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 29 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt Globálne ciele a migrácia, podporený EÚ z programu DEAR. Kampaň ‘Tváre migrácie‘ je jedným z výstupov tohto čoskoro končiaceho projektu. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja. Aj táto online diskusia je súčasťou tejto kampane. Jej realizácia je podporená zo zdrojov EÚ a aj SR pod značkou SlovakAid.

Viac o hosťoch a hostke diskusie, aj o samotnej kampani ‘Tváre migrácie‘ nájdete na: https://ambrela.org/podujatia/ambrela-prinasa-diskusiu-vojna-na-ukrajine...