Rozvojová pomoc v programoch len 7 politických strán

aug 23 2012

Pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) realizovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií prieskum medzi registrovanými politickými stranami o tom, aký je ich postoj k oficiálnej rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskou republikou. Do dotazníkovej ankety sa zapojilo iba päť z oslovených 26 politických strán. Vo svojich volebných programoch sa dotýkalo tejto otázky sedem strán.

Na dotazník reagovali strany Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Strana maďarskej koalície a Strana zelených. Väčšina strán zapojených do dotazníkovej ankety považovala rozvojovú pomoc za nástroj medzinárodnej pomoci ľuďom v chudobnejších krajinách a prejav solidarity. Žiadna z piatich strán ju nepovažovala za nepodstatnú v čase ekonomickej krízy. Najdôkladnejšie sa vo svojom volebnom programe venovalo rozvojovej pomoci Kresťanskodemokratické hnutie.

Vo svojich volebných programoch kládli takmer všetky politické strany, ktoré sa nejakým spôsobom zaoberali rozvojovou pomocou, dôraz na proces demokratizácie a dodržiavanie ľudských práv. HZDS a SaS hodnotili doterajší spôsob realizácie rozvojovej pomoci za úspešný. SMK sa vyjadrila, že oficiálna rozvojová pomoc Slovenska je „úmerná finančným možnostiam krajiny“. Kriticky sa voči napĺňaniu medzinárodných záväzkov v otázke rozvojovej pomoci vyjadrila strana KDH, podľa ktorej sa „nedarí dodržiavať naše záväzky. Dosahujeme iba 0,085% oficiálnej rozvojovej pomoci na HDP, plánované prírastky sa neplnia.“

Magdaléna Vaculčiaková

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jar 2012. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 32 (25 riadnych členov a 7 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.
http://www.mvro.sk

Celé číslo časopisu Rozvojová pomoc - jar 2012 v PDF