Výročná konferencia Európskej asociácie psychológie zdravia, 23. - 26. september 2009, Pisa, Taliansko

nov 24 2012

V nádhernom toskánskom talianskom meste, ktoré preslávil Galileo Galilei ako aj jedinečná šikmá veža, sa v roku 2009 konala 23. výročná konferencia Európskej asociácie psychológie zdravia (EHPS). Stúpajúci záujem o výročnú konferenciu EHPS dokazuje aj enormný záujem účastníkov, ktorých počet tento rok presiahol tisícku. Na konferencii bolo odprezentovaných viac ako 150 orálnych príspevkov a viac ako 800 posterov. Okrem toho mali účastníci možnosť zúčastniť sa 28 sympózií a 3 diskusií za „okrúhlym stolom“. Slovenský aktuálny výskum v oblasti kvality života pacientov trpiacich chronickými chorobami reprezentovali dva orálne príspevky Mgr. J. Benku a Mgr. L. Príhodovej. Zdraviu a rizikovému správaniu adolescentov a mladých dospelých sa venovali posterové príspevky doc. O. Orosovej, dr. B. Gajdosovej, Mgr. R. Šebeňu, Mgr. L. Pitela a Mgr. P. Kolarčika. Abstrakty všetkých príspevkov boli publikované v časopise Psychology & Health.

Veľmi zaujímavou témou, diskutovanou v rámci jedného zo sympózií, bolo postavenie a úloha psychológie zdravia a jej príspevok k posunu paradigmy nielen v kontexte medicíny a jej kritická reflexia, ktorú bravúrne podal prof. K. Chamberlain z Massey University, Auckland, Nový Zéland. Za povšimnutie stojí jeho postreh, v ktorom hovorí, že napriek 30-ročnej existencie psychológie zdravia, enormnému množstvu vedeckých štúdií v tejto oblasti sa v postavení pacienta za to obdobie nič zásadné nezmenilo. Psychológii zdravia vyčíta, že sa stala podriadenou medicíne, namiesto toho, aby využila svoj potenciál a k medicíne zaujala partnerský, kritický alebo dokonca vedúci postoj. Prof. M. Bertiny vo svojom kritickom príspevku k paradigme psychológie zdravia navrhol posunúť sa od „modelu choroby“ k „modelu zdravia“, keďže hovoríme o „psychológii zdravia“ a nie o „psychológii choroby.

Organizátori pripravili pre účastníkov konferencie nielen zaujímavý odborný program, ale aj skvelý kultúrne akcie, ktor0 ponúkli neformálny priestor na rozširovanie a utužovanie profesionálnych kontaktov s odborníkmi z takmer celého sveta a to či už pri uvítacej recepcii alebo slávnostnej večeri.

Nasledujúca, 24. výročná konferencia EHPS, sa uskutočnila 1. až 4. septembra 2010 v meste Cluj-Napoca v Rumunsku. Viac informácií možno nájsť na webovej stránke http://www.ehps-cluj2010.psychology.ro/.

Oral:
Coping efficacy and psychological distress in rheumatoid arthritis patients
M. Benka, J., Nagyova, I., Van Dijk, J. P., Rosenberger, J., Calfova, A., Macejova, Z. and Groothoff, J. W.
Psychological factors associated with non-compliance in patients after kidney transplantation and how they change over time
Prihodova, L., Nagyova, I., Rosenberger, J., van Dijk, J. P., Roland, R. and Groothoff, J. W.
The psychosocial health characteristics of Roma adolescents. Without hope but happy and beloved?
Kolarcik, P., Madarasova Geckova, A., Orosova, O., van Dijk, J. P. Reijneveld, S. A.
Gender differences in adolescent health-related behaviour dimished between 1998 and 2006
Pitel, L., Madarasova Geckova, A., Orosova, O., van Dijk, J. P. Reijneveld, S. A.
Resilience and cigarettes smoking, alcohol consumption among young Slovak adolescents
Gajdosova, B., Orosova, O., Sebena, R., Salonna, F.
Personality, social intelligence and drug use among slovak university students
Orosova, O., Gajdosova, B., Sebena, R., Salonna, F.
Depressive symptoms, social support and religious faith in relationship with problem drinking among university students
Sebena, R., Mikolajczyk, R., El Ansari, W., Orosova, O., Salonna, F.


Príspevok bol prezentovaný na 5. ročníku konferencie pod názvom ,,Psychológia zdravia 2010“, ktorá sa konala dňa 19.mája 2010 v Bratislave. Konferenciu organizovala sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV v spolupráci so sekciou zdravia Ministerstva zdravotníctva SR. Na príprave podujatia sa ďalej podieľali: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Kancelária WHO na Slovensku, KISH Košice, Katedra psychológie FF KU v Ružomberku a Katedra psychológie FF TU v Trnave.

Zborník príspevkov z 5. konferencie psychológie zdravia, Bratislava, 2010 bol vydaný iba v elektronickej forme
Dostupnosť: http://www.prohuman.sk/psychologia/zbornik-prispevkov-z-konferencie-psyc...