Konferencia „Rodina v zdraví a v chorobe“, Ružomberok, 2011