Asociácie medzi kvalitou života, kognitívnou kapacitou spracovania informácií a kontinuálnou pozornosťou u pacientov so sclerosis multiplex