Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách otvára Kurzy prvej pomoc