Sociálna opora u seniorov s onkologickým ochorením