Rodinné a sociálne aspekty týraných žien na Slovensku z pohľadu praktickej sociálne práce – kvalitatívne overovanie skutočností