Publikácia Teória a metódy sociálnej práce II, 2015