Synteticky o analýze (Aplikačné možnosti vybraných analytických postupov vo výskumnom a diagnostickom procese sociálnej práce)