Osamelosť klientov sociálnej práce v seniorskom veku