Konferencia Nevyhnutnosť dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v SR, sa uskutoční 16.11.2018 v Michalovciach