Ciele Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR v rokoch 2010-2014