Analýza sociálno-ekonomických aspektov kvality života seniorov na Slovensku